STRUČNÉ SCHÉMA DĚJIN A KULTURY SEVERNÍHO KATALÁNSKA

DOBA

DĚJINY

KULTURA

do 760 Starověk
Iberové - kmen Sordónů (Ruscino, Illiberis)od 6.stol. př.Kr. obchod s Etrusky, Féničany, Řeky218 př. Kr. Hannibalovo tažení přes Rosselló202 př. Kr. dobyto Římany 118 př. Kr. začleněno do Narbonské Gallie > romanizace, za Augusta Ruscino řím. kolonií, od 4.stol. vzrůst významu Illiberis (Elna)5.stol. nájezdy Vandalů a Alanů462 začleněno do visigótské Septimanie571 Elna sídlem biskupství721-760 arabská okupace
Pravěk pozůstatky po pravěkém člověku - Taltehulldolmenyřímské vykopávky (Ruscino, Panissars)
760-1276 Severokatalánská hrabství
nadvláda Franků - rozdělení země na hrabství878 Wilfred I. (Guifré el Pilós) , hrabě ze Cerdani a Urgellu, dostává Barcelonu a jeho bratr Miró Starý, hrabě z Conflentu, Rosselló (předkové dvou dynastií)10. stol. vyvázání se z vlivu Franků1025 Perpinyà sídelním městem Rossellonu11. stol. kulturní rozkvět (biskup Oliba)1117 vymření cerdaňské dynastie (Bernat Guillem) > připojeno k barcelonskému hrabství 1172 vymření rossellonské dynastie (Girart II.) > dědicem aragonský král Alfons I.1213 král Petr I. padne v bitvě u Muretu na straně hraběte z Toulouse1213-1276 vláda Jakuba I. Dobyvatele1258 smlouva s Francií v Corbeil: konec katalánské expanse do okcitánských oblastí, Francie se vzdává nároku na katalánské země
románské umění
kláštery: Sant Andreu de Sureda, Sant Genís de Fontanes, Sant Miquel de Cuixà (9.-10.stol.), Sant Martí de Canigó (1007), Monestir del Camp (1080)katedrála sv. Eulálie v Elně (1069)význ. kostely: Cornellà (1095), Cabestany, El Voló, Sant Pere de la Serra, Serrabona (1081)hradyCastellnou (10.st.), Castell de la Roca (11.st.), Castell de Vernet (věž 12.st.)trubadúrská poesie: Guillem de Cabestany (kolem 1212)
1276 - 1349 Mallorské království
1276 vznik Mallorského království se sídlem v Perpiňanu (král Jakub II., syn Jakuba I.) 1285 Mallorské království obsazeno Alfonsem II. jako trest za účast Jakuba II. na útoku na Katalánsko1295 obnoveno Mallorské království1344 dobytí Perpiňanu aragonským králem Petrem III.1349 poslední mallorský král Jakub III. padne v bitvě u Llucmajor
Ekonomický růst, rozvoj řemesel a námořního obchoduvýstavba Perpiňanu: 1274-1311 Palác mallorských králů, Katedrála sv. Jana Křtitele (14.stol.), Llotja de Mar (Burza, 1397)hrady: Cotlliure, přestavba Castellnou
1349-1660 Rosselló součástí Katalánska
1410 vymření barcelonské dyn. > nástup Trastamarů1463-1473 Rosselló a Cerdanya za katalánského povstání proti králi obsazeny Ludvíkem XI. 1475 opětovné obsazení Rossellonu Francií1493 Barcelonská smlouva - navrácení Rossellonu a Cerdani Katalánsku, 1502 neúspěšný francouzský útok na Salses1516 počátek vlády Habsburků - odpor Katalánců proti centralizaci (zbojnictví), růst vlivu španělštiny 1629 mor povraždí třetinu Perpiňanu1639 počátek španělsko-francouzské války1641 během války ženců (guerra dels segadors) barcelonským hrabětem prohlášen Ludvík XIII. †16437.11.1659 Pyrenejský mír - definitivní připojení Rossellonu (a Conflentu..) k Francii 1660 rozdělení Cerdani mezi Francii a Španělsko (Llívia zůstává španělská)
pokračující rozvoj Perpiňanu ve 14. stol.1349 založení university, 1368 Castillet, 1388 Mořský konsulát > sídlem Llotja de Mar (1397, Burza)
1660 - 1870 Severní Katalánsko součástí Francie
červen 1660 Ludvík XIV. reorganizuje zemi (province du Roussillon) potlačuje katalánské instituce a práva, zavádí daň ze soli > 1663 ve Vallespiru začíná Povstání Andílků (Angelets de la Terra) - 1670 poraženi franc. vojáky1672-4 další nepokoje1790 vytvoření departmentu Pyrénées Orientales, v čele Generální rada.1792 vyhlášení Francouzské republiky1793-4 probíhaly v oblasti boje mezi Španěly a Francouzi, Rosselló načas ve španělských rukou1804-1814 Napoleonovo císařství1809-14 francouzská okupace Katalánska1848 vyhlášení II. republiky - všeobecné volební právo1852-1870 císařství Napoleona III.1858 1. vlak v Perpiňanu
Stavba francouzských pevnostíPerpinyà, Cotlliure, Mont-Lluís, Prats de Molló, Vilafranca de Conflent, Portús ; baroko: Illa, Vinçà, PradaÚstup katalánštiny1662 založení jezuitské koleje - vyučuje se francouzsky1673 zákaz studia za Pyrenejemi1682 školství ve francouzštině, francouzština povinná ve všech úřadech 2.4.1700 veřejně lze psát pouze francouzsky1794 brojení revoluce proti nefrankofonním oblastem: francouzský učitel do každé vsi, zrušení university PerpiňanuLiteratura 18. stol.Simó Salamó: La regla de la vida, Melcior Gelabert, překlady Miquela Ribese
1870 -1914 III. Francouzská republika
1870 vyhlášení III. republiky během porážky ve válce s Pruskem > vlna patriotismu1875 v Perpiňanu založena škola pro učitele1881-5 zavedení povinné a bezplatné školní docházky (samozřejmě ve francouzštině)80.-90. léta rozvoj hospodářství (zemědělství, těžba železa na masivu Canigó), 1. stávky rolníků.
Obrození
osobnosti: Bonafont (1854-1935), E. Caseponce (1850-1932), J. Amade (1878-1949) - užívají hlavně francouzštinu1882 vydání Čarodějnic z Carençà Antoniho Jefreho (1801-1864) - začátek vydávání v katalánštině1886 objevuje se epos Canigó Jacinta Verdaguera, věnován severním Kataláncům1887 vycházejí Katalanády Alberta Saisseta1906 Bonafont zakládá Societé des Études Catalanes, časopis Revue Catalane (RC, do 1921)1909 literární příloha RC La veu del Canigó1911 vychází sbírka Růže a cypřiše, jejímž autorem je Josep Sebastià Pons (1886-1962)
1914-1945Světové války a období mezi nimi
1914-1918 1. světová válka1939 po španělské občanské válce katalánští republikáni emigrují do Rossellonu1939-1945 2. světová válka, 1942-1945 německá okupace > obyvatelé Rossellonu bojují za svou francouzskou vlast > posílení jejich francouzského vlastenectví, regionalismus ustupuje do pozadí
Válečná poesie: Francesc Francis, Carles Grando1923 počátek soutěžení na Květinových hrách (Jocs Florals)Meziválečná literatura: J.S. Pons: Cantaperdiu, hra Alberský pramen; jeho sestra Simona Gay (1898-1969), Edmund Brazčs (1893-1980), Llúcia Bartrečasopis Nostra Terra - od 30. let se kolem něj soustřeďuje katalánská mládež (Alfons Mias de Palalda, Enric Guiter, Gumersind Gomila (1906-1970): Horký písek (1943)
od 1945 Poválečný pozvolný růst sebevědomí
1951 Deixonnův zákon - výuka menšinových jazykůzač. 60. let raketový rozvoj turistiky > příliv imigrantů z celé Francie a později i z dalších zemísrpen 1968 GREC pořádá 1. ročník Universitat Catalana d’Estiu (UCE) - jméno od 19691975 katalánština volitelným předmětem na ZŠ1976 1. dvojjazyčná mateřská škola (La Bressola)1978 napuštěna vodní nádrž Vinçà1979 obnova Perpiňanské university; katalánština vstupuje na střední školy v 80. letech vzniká katedra na universitě1982 vznik regionu Languedoc-Roussillon, zvýšení pravomoci departmentu1990/3 počátek dvojjazyčné výuky na SŠ a ZŠ
časopis Tramontane iniciuje edici Tramuntana severokatalánských autorů (do 80. let), ta odstartuje spolu s Jocs Florals dráhu mladých autorů: Jordi Pere Cerdà (*1920) - poezie, drama; básníci: Francesc Català (1929-1988), Joan Morer (*1922),Pere Verdaguer (*1929) - poesie, kulturní činnost, próza (sci-fi): Druhý břeh, Fenka ze Siria1961 zal. Grup Rossellončs d'Estudis Catalans (GREC) > východisko generace prozaiků i básníků 60.-80. let: E. Oliverčs-Picó, Jordi Carbonell, Renada Laura Portet (*1928): Černý hrad, Josiana Cabanas (*1952), Joan Tocabens (*1940); 1975 Almanac Català del Rosselló1985 založeno nakladatelství TrabucaireNová píseň: Joan Pau Giné, Crescendo, Jordi BarrePoezie 80. -90.let: Jaume Queralt (*1942), Patrick Gifreu (*1952), Jep Gouzy