DĚJINY STAROVĚKU A RANÉHO STŘEDOVĚKU V DATECH

© Vladislav Knoll 2002-5

 • 3000-1000 př. Kr.: Starověký Egypt a Mezopotámie, říše chetitská a vzestup egejských států
 • 1000-500 př. Kr.: Izrael, Asyřané a Babylóňané, vzestup Médie a Persie, archaický Řím a Řecko, období Jara a podzimu
 • 500-1 př.Kr.: Římská republika, klasické Řecko a hellénistický svět, Období válčících států, Čchin a Západní Chan
 • 1-500 n.l.: Římské císařství a jeho rozpad, Parthové a Sasánovci, Pozdní Chan, Ťin a Sung, vzestup Germánů
 • 500-1000 n.l.: germánské státy, Byzanc, vzestup Slovanů a Arabů

  Přehled, který si vám dovoluji předložit, nemá za úkol pomoci čtenáři si vytvořit základní představu o politických a kulturních dějinách starověku a raného středověku, ale chce sloužit jako stále se rozvíjející databanka všech důležitých událostí politického i kulturního života v daném období. Mojí snahou bylo postihnout celou tuto epochu rok po roce, ne-li den po dni, aniž bych zabíhal do příliš podrobných detailů jednotlivých událostí, ale zároveň nezpřetrhal nitě vzájemných souvislostí. Někoho by mohlo zarazit někdy skoro nekritické uvádění datace některých mytologických událostí, ty jsou zde zařazeny opět pro vytvoření představy o možných časových souvislostech s událostmi hodnověrnými. V tomto přehledu byla rozpuštěna velká řada primárních pramenů a historických děl a ačkoli tato práce nikdy nebude zcela dokončena, stane se snad vyhledávaným pomocníkem pro zájemce o tuto úchvatnou epochu světových dějin.

 • O D K A Z Y


  Historické prameny

  Istoričeskije istočniki v Internete
  Středověké kroniky
  Internet Ancient History sourcebook
  Celtic library
  Kronika Galla Anonyma
  Al-Qurân

  Stará literatura

  Latin Literature
  Miriobiblion
  Cyrill's Home Library
  Ancient Literature in English translations
  Drevniaja literatura

  Starověké dějiny

  Drevnij mir
  Vsemirnaja istorija v licach
  Free foreign fonts

  Čína

  Guide to Ancient China on the Web
  History of China
  Chinese history
  Chinese History sources
  Chinaknowledge
  Chinese emperors
  Chinese, Japanese and Indian Emperors
  Qin: Annals of the First Emperor

  Čínský jazyk a kultura

  Chinese Library on Web
  English - Chinese Dictionary
  China font
  China culture

  Dějiny Evropy

  Die Römer in Deutschland
  Drevnij Rim
  Roman Emperors

  Mezopotámie

  Middle Assyria sourcebook
  Mesopotamian Chronology

  Írán

  Iran history
  Iran history in Herodotus